Lille Lars

Fra drenge til mænd på C6

En personlig historie fra et liv på C-tribunen

Lille Lars
Fra drenge til mænd på C6